Environmental Legal Services                                                                                                    
 

Brussels

 

 PRIS Q 1 2020

Personal Risk Information System: voor de natuurlijke persoon - private consultatie


  

Gedrag en Cultuur Als oorzaak van Incidenten met Strafrechtelijke Gevolgen


- Operations between Start Up and Planned Shutdown


v.b:  https://www.youtube.com/watch?v=CcVovKeIQ74 05-09-2019 meeting office Brussels   suggesties en/of meldingen [privaat T 0031 610902667] direct advies verwijtbaarheid (strafrechtelijk) Opsporing Contra indicatie voorwaardelijke opzet: kennis / wil / risico


De Bie en Partners 14 Rue de La Science 1040, Brussels [ binnen nu en 30 maanden zal 85% van de operationele handelingen verricht bij down gaan van de installaties / trouble shooting tijdens upset van het proces / acceptatie (doordraaien installatie (onderdelen) i.v.m. niet kunnen bypassen zonder fabrieken uit bedrijf te nemen) van tijdelijke noodoplossingen - niet meer juridisch haalbaar zijn. Operations en engineering zullen actief moet kijken naar specifieke wijze van controleren en accepteren dat productie doorzet eerder terug moet / gehele shutdown]

Installaties zijn verouderd en kijkend naar externe onderzoeken ovv en hun resultaten is 95% van alle zeer ernstige calamiteiten te wijten aan verkeerde interpretatie van de proces installaties door operation/engineering, dit is zeer ernstig. Gebrek aan adequate training en instelling - continue oplettendheid en anticipatie op verstoringen verdient de aandacht. 


  Shell krijgt boete van 2,5 miljoen euro voor explosie Moerdijk [ 17-06-2019]

Twee mensen raakten gewond bij de explosie op een complex van Shell in Moerdijk in 2014. Het had nog erger kunnen aflopen, stelt de rechter nu.


Investments


Abengoa consortium wins contract for $700m desalination plant in UAE May 05-16-2019

The desalination plant will be located in Taweelah power and water generation complex, about 45km north of Abu Dhabi. Abengoa’s part of the contract is estimated to be about $243m in the next three years. The plant will have a capacity of 909,000m³ per day, which will supply water to the city of Abu Dhabi throughout the year. The plant will be powered by a 40MW solar, making the plant run on clean electricity.


WOB Verzoek: 12-07-2019 DCMR  - 31-07-2109


Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1)12 juli 2019CIN-melding (Z1) Climax Molybdenum, Theemsweg, Botlek Rotterdam. Als gevolg van het uitvallen van het besturingssysteem is de Chemicalplant uitgevallen. Hierbij is ook de afgasreiniging uitgevallen waardoor er ammoniak is vrijgekomen in de fabriek. De fabriek is door natuurlijke ventilatie weer vrijgemaakt van ammoniak. Er zijn geen klachten van buurbedrijven ontvangen.Verspreiding van stof via land (CIN Z3)17 april 2019CIN-melding (Z3)  Vopak Terminal,  Torontostraat 19 Botlek, Rotterdam. 1500 liter propyleenoxide is door een lekkage in een leiding weggelekt.  Het bedrijf is bezig om de lekkage in te dammen. Brandweer en chemisch adviseur zijn ter plaatse. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de leiding te legen. 

Propyleenoxide(C3H6O)


FYSISCHE TOESTAND:
Zeer vluchtige kleurloze vloeistof

FYSISCHE GEVAREN:
De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; ontsteking op afstand is mogelijk.

CHEMISCHE GEVAREN:
De stof kan hevig polymerizeren onder invloed van basen, zuren en metaalchlorides waardoor kans op brand- of ontploffing ontstaat. Reageert hevig met chloor, ammoniak, sterk oxiderende stoffen en zuren, met kans op brand en ontploffing.

BLOOTSTELLINGSGRENZEN:
Drempelwaarde: 2 ppm (als TWA)

EMISSIE NAAR LUCHT*:
Bij een grensmassastroom van 25 g/uur is de emissie-eis voor de stof vastgesteld op 5 mg/m3

WIJZE VAN OPNAME:
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing , doorheen de huid en door inslikken.

INADEMINGSRISICO:
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, kan zeer snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING:
De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingswegen.

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.SHELL START UP MOERDIJK THE NETHERLANDS / EXPLOSION / during start up procedures due to mistakes of operationsShell vervolgd -veroordeeltvoor mega-explosie Moerdijk en uitstoot giftige stof

01 maart 2019 15:12- Operations during Emergency Shut Down - Operations during planned Shut Down Procedures


- Shutdown - Commissioning - Start Up Period        


 


NEW JOB OPPORTUNITIES   ---  Actueel


2019-2022


Under construction


Two large Australian LNG schemes are currently at various stages of development. These draw from gas fields off the north coast of Western Australia (Prelude and Ichthys).

In total, Australia has almost $80 billion worth of LNG projects under construction.


Who are we looking for?


We seek ambitious and confident Project Engineers and Project Managers who want to learn from, and work alongside, leading industry professionals. We want to hear from highly technical candidates with remarkable professional experience who value safety above all else, have an international mind-set, and wish to connect and build relationships with different cultures. We develop and train Project Engineers and Project Managers of all levels to reach their full potentialOPERATIONS / TRIP / DEFAULT / SAFEPARK 


default delen / onderdelen / appendages van de installatie       

                                                        

                                                                                                  


(28 Advies E.L.S : Behandel elk Proces Incident als een mogelijke inleiding tot calamiteit - de verplichte cin-melding, deze heeft juridische waarde als contra indicatie tegen de strafbare handeling of nalatigheid.


Vanuit maatschappelijk oogpunt kunt u een vrijblijvend en kosteloos advies bij onze organisatie inwinnen.


Naar elke - in ons opzicht relevante cin-melding doen wij toch al uitvoerig onderzoek waarbij de gegevens op basis van Wob worden opgevraagd.


Wij benaderen ELKE relevante cin melding vanuit een holistische invalshoek en gezien onze daadwerkelijke proces ervaringen in de praktijk weten wij snel hoe en waarom de oorzaken binnen de installaties zijn ontstaan, althans wij weten waar we echt moeten zoeken en doorvragen.

 


ENVIRONMENTAL CLEARANCE  JOBS - starting 250k net ex- (part fund 1997-2018 co-op int.)


Of Refinery Expansion & Petrochemical Project, 


Nayara Energy Ltd. At Vadinar, Devbhumi Dwarka, Gujarat  


2019


Personal Income Opportunity

1.

ATTENTION: UNIQUE OPPORTUNITY; IN ACCORDANCE WITH OUR STRATEGY WE'RE OFFERING ENGINEERING JOBS FOR SOLAR PROJECTS IN SAUDI ARABIA STARTING 2019 IN CO-OPERATION WITH SoftBank Group Corp. [JP]  contact André van der Hoeven. 

full health insurance and banking package

DUBAI Off. M- Al Joud Bldg., Sheikh Zayed Road, U.A.E.


3.

The Dangote refinery, LAGOS  will have an annual refining capacity of 10.4 million tonnes (Mt) of gasoline, in addition to 4.6Mt of diesel and 4Mt of jet fuel. It will also produce 0.69Mt of polypropylene, 0.24Mt of propane, 32,000t of sulphur and 0.5Mt of carbon black feed.

LookingforTrainingStaff:Environmental Specialist Trainers/Chemical Process Engineers/very worthfull packages excluding bonus up to 365k (3yr) 

Starting: Q1 2019 Info Sander Jan de Bie 0031 6 10 90 2667 - info code by mail: e.l.s@engineer.com ( by Standard Chartered Bank involvement) Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Sander jan de bie milieu straf-proces recht jurist

(specialisme strafvordering- preventie vervolging incident proces-  installaties / art 173a Sr BRZO Wm) voorwaardelijke opzet.1987-1997   C. Engineer GE-Plastics / RD SHELL


1997-2005   De Bie & Partners Milieu consultants

                    ISO 14001 / 9001 implementatie eerste gekoppelde milieuvergunning (1997 Uto Nederland toezichthouder DCMR)

1998 eerste palm oil plantage certificering ISO 14001 down stream Cargill. 1999 opdracht Jakarta (overheid) feasibility study by De Bie & Partners 60k ha oil palm Mamiet Marjono /  BII Bank. 


2005-09         De Bie&Partners Financial engineering commodities 

2009-heden  Environmental - Legal - Services 


Meldingen: discrete behandeling binnen een halve werkdag reactie. 

Nieuwe zaken (u kunt volstaan met de area code)

Concrete adviezen inzake mogelijke invloeden op waarde bepaling van de  toekomstige  investering kunt u onder de code: bi-int q4017 plaatsen.


Bezoekadres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

WTC Clublounge,  2e etage laagbouw (lift bij binnenkomst rechtdoor)                                                     

Postadres Postbus 30225, 3001 DE Rotterdam Europoort Botlek:


Belgium:                 14b Rue de la Science  

                               starting operations 10-27-2017

                               1040, Brussels


Calamiteit/ Incident: 0031 6 10 90 26 67 24/7 (code toevoeging) - privaat.


Bij voorwaardelijke opzet zijn alle contra indicaties inzake kennis/risico/wil essentieel!! U was een gewaarschuwd mens, u kende de risico's echter het beoogde gewenste resultaat gaf de doorslag voor uw handelen.