Environmental Legal Services                                                                                                    
 

Brussels

                                                               Circulaire industrie


Een goed voorbeeld is de membraantechnologie. 


ECN part of TNO heeft een membraan ontwikkeld dat vloeistoffen kan scheiden, bijvoorbeeld methanol of water uit een mengsel met organische vloeistoffen. Hiermee kan destillatie worden vervangen en tot meer dan de helft aan energie worden bespaard.

De technologie is er al langer, maar investeringen werden onder andere uitgesteld omdat de prijs van fossiele energie en van CO2 zo laag is. Daarom is het zo belangrijk dat er snel duidelijk beleid komt dat de Nederlandse industrie stimuleert om te investeren in CO2-arme technologie. Dan weten bedrijven waar ze aan toe zijn. Op de lange termijn versterkt dit ook de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie.


Het gaat niet alleen om bestaande industrie efficiënter te maken, maar dat we ook kansen creëren voor een geheel nieuwe, circulaire en ‘biobased’ industrie. Een sector die niet is gebaseerd op de aanwezigheid van goedkope bronnen, maar op hoogwaardige kennis en duurzame technologie.


Het besef dat je vele malen efficiënter moet zijn als je écht circulair wilt werken, is er nog te weinig. Anders ga je juist méér energie verbruiken in plaats van minder. 


Radicale innovaties zijn nodig om de doelen van het Parijse klimaatakkoord te halen.